Menús Diarios

Menús Diarios

Primer Plato + agua

4.50€

Segundo Plato + agua

5.50€

1er plato + 2ndo plato + agua

7.50€

1er plato + 2ndo plato + postre + agua

7.90€

***Suplemento refresco lata

0.50€

***Suplemento cerveza lata

0.60€